Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Fredrik Lindberg

Fredrik Lindberg

Statistiker fredrik.lindberg@trafa.se 010-414 42 36 076-128 74 01 Utvärdering, nulägesanalys och statistik Fredrik arbetar med statistisk analys, kollektivtrafikutbud, tågförseningar och bantrafik.

Tåg på bro i sommarlandskap

Förseningar i persontågstrafiken - mått och metoder


Trafikanalys ansvarar för den officiella statistiken om bland annat järnvägs-trafiken. Tågens förseningar ingår inte i denna...

Pendeltåg i sommarlandskap

Punktlighet på järnväg - en blivande del av Sveriges officiella statistik


"Punktlighet på järnväg" använder Trafikanalys som ett samlingsbegrepp för statistik om såväl tågens rättidighet som förseninga...

Järnvägstransporter


Statistiken beskriver huvuddragen av utvecklingen i järnvägstransporterna.

Punktlighet på järnväg


Statistiken beskriver utvecklingen av punktligheten i persontransporterna på järnväg i Sverige. 

Bantrafik


Statistiken beskriver utvecklingen för järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Tåg i snö

Vart tredje tåg försenat eller inställt


Under 2015 blev vart tredje persontåg inställt eller försenat till sin slutstation. Av de 943 365 tåg som avgick kom bara 65...

Vägtrafikskadade i sjukvården


Statistiken beskriver den årliga utvecklingen av antal svårt skadade personer i vägtrafikolyckor.

Pendeltåg i sommarlandskap

Bantrafik 2016


Publicering av tabellverk Bantrafik 2016. Publiceringen består av ett urval av tabeller och figurer ur Bantrafik 2016 som...

Tåg på bro i sommarlandskap

Järnvägstransporter 2017 kvartal 1


Publicering av tabellverk Järnvägstransporter 2017 kvartal 1.

Snabbtåg i Kina

Punktlighet på järnväg


Publicering av tabellverk om Punktlighet på järnväg 2017 kvartal 2.

Godsvagnar

Järnvägstransporter 2017 kvartal 2


Publicering av tabellverk Järnvägstransporter 2017 kvartal 2.

Pågatåg och vindkraftsnurror

Punktlighet på järnväg 2017 kvartal 3


Publicering av tabellverk om Punktlighet på järnväg 2017 kvartal 3.

Godståg i trafik

Järnvägstransporter 2017 kvartal 3


Publicering av tabellverk Järnvägstransporter 2017 kvartal 3.

Godståg i trafik

Bantrafik 2016


Publicering av statistikrapport Bantrafik 2016.

Godståg i trafik

Behov av statistik om godstågens tillförlitlighet — en förstudie


Trafikanalys har identifierat att det finns önskemål om att officiell statistik om godstågens tillförlitlighet utvecklas. Den...

Tåg passerar station

Regeringsuppdrag om ökad kunskap om järnvägstransporter


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att föreslå åtgärder för att utveckla dagens statistik och kunskapsunderlag om...