Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Fredrik Lindberg

Fredrik Lindberg

Statistiker fredrik.lindberg@trafa.se 010-414 42 36 076-128 74 01 Utvärdering, nulägesanalys och statistik Fredrik arbetar med statistisk analys, kollektivtrafikutbud, tågförseningar och bantrafik.

Tåg på bro i sommarlandskap

Förseningar i persontågstrafiken - mått och metoder


Trafikanalys ansvarar för den officiella statistiken om bland annat järnvägs-trafiken. Tågens förseningar ingår inte i denna...

Pendeltåg i sommarlandskap

Punktlighet på järnväg - en blivande del av Sveriges officiella statistik


"Punktlighet på järnväg" använder Trafikanalys som ett samlingsbegrepp för statistik om såväl tågens rättidighet som förseninga...

Järnvägstransporter


Statistiken beskriver huvuddragen av utvecklingen i järnvägstransporterna.

Punktlighet på järnväg


Statistiken beskriver utvecklingen av punktligheten i persontransporterna på järnväg i Sverige. 

Bantrafik


Statistiken beskriver utvecklingen för järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Buss framför centralstation

Punktlighet på järnväg 2015 kv 4


Tabellverk och pressmeddelande om Punktlighet på järnväg 2015 kvartal 4 publiceras.

Buss framför centralstation

Punktlighet på järnväg 2015


Tabellverk och pressmeddelande om Punktlighet på järnväg 2015 publiceras.

Pågatåg och vindkraftsnurror

Punktlighet på järnväg 2016 kvartal 1


Tabellverk och pressmeddelande om Punktlighet på järnväg 2016 kvartal 1 publiceras.

Tåg i snö

Vart tredje tåg försenat eller inställt


Under 2015 blev vart tredje persontåg inställt eller försenat till sin slutstation. Av de 943 365 tåg som avgick kom bara 65...