Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Fredrik Backa Brandt

Backa Fredrik Brandt

Kvalificerad utredare 010-414 42 09 076-128 74 08 Analys och granskning Fredrik arbetar med regional utveckling och infrastrukturplanering. Han arbetar också med Näringsdepartementets internationella samarbetsavtal (främst MoU med Kina).

Tre par ben på övergångsställe

Regional tillväxt genom ökad tillgänglighet


Trafikanalys ser ett behov av en översiktlig inventering av befintliga mått på regional tillväxt och tillgänglighet. Det är...

Äng i solnedgång

Nationell strategi


Trafikanalys har i regleringsbrevet för 2011 uppdraget att redovisa sitt deltagande i genom­förandet av den nationella strategi...

Papper och penna

Modell för utvärdering av transportforskning


Hur mäter vi nyttan av transportforskning? Varje år avsätter Trafikverket nästan 500 miljoner kronor till forskning och...

Pojke på tåg

En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel


Trafikanalys har ett uppdrag att utföra omvärldsanalyser för den svenska transportpolitiken.

Flygplats

Flygplatsers funktion och sårbarhet


Flygplatsers funktion i transportsystemet analyseras sällan.

Väg i fjällandskap på hösten

Landsbygders tillgänglighet och utmaningar


Det finns ett ömsesidigt beroende mellan stad och landsbygd. Landsbygderna är beroende av staden, exempelvis för ett mer...

Buss på stenbro

Ojämn fördelning av transportstöd i Norden


I Sverige, Norge, Finland och Danmark används statliga medel för att stärka kollektivtrafik och transporter i avlägsna regioner.

Två händer håller i ett dokument

Ny regional planering


Trafikanalys har lämnat synpunkter på Bostadsplaneringskommitténs utredning En ny regional planering - ökad samordning och bätt...

Flygplats

EU:s flygstrategi


I Trafikanalys remissvar konstaterar vi att EU:s flygstrategi består av tre prioriteringar och ett antal ytterligare områden dä...

Flygplats

Underlag för flygstrategi


Trafikanalys har fått i uppdrag att göra en analys av flygets roll och funktion i transportsystemet. Analysen kommer att utgöra...

Vägskylt

Sänkt bashastighet i tätort


Trafikanalys ska utreda förutsättningarna och konsekvenserna, finansiella och legala, av en sänkt bashastighet i tätort.

Skyltar med hastighetsbegränsning vid landsväg

För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd


Yttrande över betänkandet SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfär...

Vägskylt

Sänkt bashastighet i tätort


Redovisning av Trafikanalys utredning om förutsättningarna och konsekvenserna, finansiella och legala, av en sänkt bashastighet...