Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Andreas Holmström

Andreas Holmström

Statistiker andreas.holmstrom@trafa.se 010-414 42 13 076-128 74 16 Utvärdering, nulägesanalys och statistik Andreas arbetar med statistiken om resvanundersökningar (RES/RVU), tele och kommunikationsvanor.

Barn paddlar kanont

Metodrapport RVU Sverige 2011


Kunskap om svenskarnas res- och kommunikationsmönster är något som intresserar många. Det är också viktig bakgrundsinformation...

Punktlighet på järnväg


Statistiken beskriver utvecklingen av punktligheten i persontransporterna på järnväg i Sverige. 

Televerksamhet


Vår statistik om televerksamhet beskriver den svenska telesektorns infrastruktur, operatörer, trafikvolym och ekonomi.

Färdtjänst


Statistiken visar kommunernas verksamhet med färdtjänst och riksfärdtjänst; antal resor, antal beviljade och nyttjade tillstånd...

Resvanor


Trafikanalys ansvarar för resvaneundersökningar. Den nationella resvaneundersökningen, RVU Sverige, handlar om människors dagli...

Postverksamhet


Vår statistik om postverksamhet beskriver den svenska postsektorns infrastruktur, operatörer, volym och ekonomi.

Körsträckor med svenskregistrerade fordon


Statistiken ger en bild av antalet kilometer som körs av svenskregistrerade personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar unde...

Par köper bil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon.

Kvinna telefon

Televerksamhet 2016


Publicering av tabellverk för Televerksamhet 2016.

Man i rullstol och kvinna på väg in i färdtjänstbil

Färdtjänst och riksfärdtjänst 2016


Publicering av tabellverk och statistikrapport om Färdtjänst och riksfärdtjänst 2016.

Par köper bil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon.

Hand på en bilratt

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon.

Hand på en bilratt

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon.

Bro

Körsträckor 2016


Publicering av tabellverk Körsträckor 2016.

Äldre par på buss

Färdtjänst och riksfärdtjänst 2016


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om Färdtjänst och riksfärdtjänst 2016.

Kvinna lutar sig mot bil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon.

Par köper bil

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon.

Man vid bil med motorhuven uppe

Nyregistrerade fordon


Publicering av tabellverk och pressmeddelande om nyregistreringar av fordon.

Fordon på väg


Statistiken beskriver den svenska fordonsparken. Det gäller beståndet av fordon, nyregistreringar, avregistreringar samt...