Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Anders Ljungberg

Anders Ljungberg

Kvalificerad utredare anders.ljungberg@trafa.se 010-414 42 43 072-520 24 59 Analys och granskning Anders arbetar med samhällsekonomisk kostnads/nyttoanalys, transportekonomi och internaliseringsgrad.

Pågatåg och vindkraftsnurror

Internalisering av trafikens externa effekter – nya beräkningar för väg och järnväg


Promemorian redovisar nya beräkningar av internaliseringsgrad och återstående externa kostnader för väg- och järnvägstrafik.

Godståg i trafik

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2012


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

Buss vid bushållplats

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2012


PM till Rapport 2012:3 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader – rapport 2012.

En buss

Regional kollektivtrafik - några grundläggande välfärdsfrågor


Den 1 januari 2012 trädde den nya lagen för kollektivtrafik i kraft. Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att utvärdera...

Flera par fötter som går på golv

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2013


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...

Flygplan i solnedgång

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2013


PM till rapport 2013:3 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader.

Utsläpp från båtskorsten

Konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle


I mitten av april 2013 fick Trafikanalys i uppdrag att utreda konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle.

Fartyg

Konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marint bränsle - slutredovisning


I mitten av april 2013 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att utreda konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i marin...

Brobygge

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - bilagor 2014


PM till rapport 2014:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader.

Bro

Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2014


Trafikanalys har regeringens uppdrag att årligen rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i relati...