Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Pågatåg och vindkraftsnurror

Malmö vinnare av European Sustainable Urban Mobility Planning Award

Europeiska kommissionen har delat ut priser för rena urbana transporter. Murcia i Spanien vann EUROPEANMOBILITYWEEK Award och Malmö vann Sustainable Urban Mobility Planning (SUMP) Award.

Att göra urbana transporter mer gröna är avgörande för att nå EU:s mål om en fossilfri transportsektor, eftersom 75 % av EU:s befolkning bor i städer. Malmö imponerade på juryn genom sin ambitiösa men ändå realistiska vision av sitt mobilitetssystem. Malmö har ett klart fokus på att förbättra hållbara transportslag, varpå trafikplaneringen är länkad till den urbana planeringsprocessen och beaktar pendlingsmönster liksom sociala faktorer, vilket även inbegriper tillgänglighet för olika sociala grupper. Dessutom fokuserar Malmö inte bara på persontransporterna utan även på hållbara godstransporter.

Mer information i samma ämne:

SUMP: 4:e SUMP Award video
Behov av statistik om godstågens tillförlitlighet — en förstudie


Trafikanalys har identifierat att det finns önskemål om att officiell statistik om godstågens tillförlitlighet utvecklas. Den...

Underlag till Rapport 2017:4


PM till Rapport 2017:4 - Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2016. Trafikanalys har enligt sin...

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2016


Trafikanalys har regeringens uppdrag att kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomi...