Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Äldre par på buss

Färdtjänst och riksfärdtjänst 2016


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabellverk och pressmeddelande om Färdtjänst och riksfärdtjänst 2016.

När och var?

Tid: 09:30, 2017-09-29 Plats: www.trafa.se


Jämställdhetsanalys av trender inom transportsektorn


Trafikanalys har i uppdrag att bedriva omvärldsanalys inom transportområdet. En del i detta är att identifiera och beskriva oli...

Transportmodeller - problem, möjligheter och framtida behov i Sverige och Norge


De transportmodeller som används för att planera och utvärdera åtgärder i transportsystemet förutsäger människor beteende med...

Så har trafiken påverkats av ID-kontroller i Öresundsregionen


Trafikanalys har genomfört en analys av hur ID-kontrollen som infördes den 4 januari 2016 kortsiktigt påverkat resenärer och...