Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Sjöfartsstöd och konkurrenskraft

Från och med år 2012 har Trafikanalys regeringens uppdrag att följa den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation och genomföra en årlig utvärdering av effekterna av stödet till svensk sjöfart.

Rapporten redovisar effekterna av sjöfartsstödet och underlaget baserar sig på rederi­företagens årsredovisningar. Fokus ligger på de ekono­miska och finansiella effekterna hos de rederier som mottagit stödet.