Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss

Analyser och utredningar

Varje år utför Trafikanalys, på eget initiativ (utan något direkt regeringsuppdrag), ett antal analyser och utredningar.

Det handlar då om att ta fram kunskap om transportpolitiska frågeställningar som bedöms bli viktiga på lite längre sikt. Vi har valt att dela in projekten i följande rubriker:

Alla analyser och utredningar

Jämställdhetsanalys av trender inom transportsektorn


Trafikanalys har i uppdrag att bedriva omvärldsanalys inom transportområdet. En del i detta är att identifiera och beskriva oli...

Integrering av kollektivtrafik och anropsstyrd trafik – hur påverkas resenärerna?


I den här rapporten studeras försöken att effektivisera trafikförsörjningen genom att kombinera linjetrafik med olika former av...

Nya bränslen inom SECA


Trafikanalys följer utvecklingen inom sjöfarten efter att kravet på svavelhalten i marint bränsle inom SECA skärptes första...

Nya tjänster för delad mobilitet


De senaste åren har en mängd nya tjänster för delad mobilitet dykt upp på transportmarknaden, samtidigt som etablerade tjänster...

Migration, invandring och framtida transportpolitik


Hur klarade det svenska transportsystemet de hastigt ökade migrationsströmmarna hösten 2015 och hur måste transportpolitiken...

Kollektivtrafikens användbarhet för personer med funktionsnedsättning - analys av mätmetodik


Trafikanalys har i samarbete med Trafikverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket tagit fram en mätmetod och viktningsmodell...

Kollektivtrafikens användbarhet för personer med funktionsnedsättning - insamling och viktning


Trafikanalys har i samarbete med Trafikverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket tagit fram en mätmetod och viktningsmodell...

Kollektivtrafikens användbarhet för personer med funktionsnedsättning - mätningar 2013-2015


Trafikanalys har i samarbete med Trafikverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket tagit fram en metod för mätning och...

Uppföljning av kollektivtrafikens användbarhet


Hur väl är kollektivtrafiken anpassad till personer med funktionshinder.