Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Tåg på bro i sommarlandskap

Studie över järnvägens kostnader och bidrag

Studien visar att trots en ogynnsam ekonomisk utveckling under åren 2007 till 2012 ökade transportarbetet på järnvägen mätt i personkilometer.

Antalet tonkilometer minskade dock signifikant. Den totala kostnaden för järnvägssektorn i EU ligger på 110 miljarder euro, varav 60 % täcks av intäkterna och 30 % täcks av subventioner och den resterande delen av andra inkomstkällor.

Mer information i samma ämne:

DG MOVE, Generaldirektoratet för transport och rörlighet: Sammanfattning

DG MOVE, Generaldirektoratet för transport och rörlighet: Rapport
Färre omkomna i bantrafiken 2016


Under 2016 omkom 14 personer i bantrafiken i Sverige (järnväg, spårväg och tunnelbana). Det är det lägsta antalet omkomna i...

Regeringsuppdrag om ökad kunskap om järnvägstransporter


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att utveckla statistiken om transporter på järnväg. Fokus ska ligga på förbättrad...

Så har trafiken påverkats av ID-kontroller i Öresundsregionen


Trafikanalys har genomfört en analys av hur ID-kontrollen som infördes den 4 januari 2016 kortsiktigt påverkat resenärer och...