Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Tågräls i stadstrafik

Järnvägstransporter 2016 kvartal 4


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabellverk Järnvägstransporter 2016 kvartal 4.

När och var?

Tid: 09:30, 2017-03-10 Plats: www.trafa.se


Underlag till Rapport 2017:4


PM till Rapport 2017:4 - Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2016. Trafikanalys har enligt sin...

Trafikverkets arbete med modeller för samhällsekonomiska analyser 2016


Trafikanalys har regeringens uppdrag att kontinuerligt följa Trafikverkets arbete med att utveckla modeller för samhällsekonomi...

Andra generationens TEN-T korridor - arbetsplaner godkända


Den andra generationens arbetsplaner från de 11 europeiska koordinatorerna som blev godkända i december 2016 finns nu...