Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Tågräls i stadstrafik

Järnvägstransporter 2016 kvartal 4


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabellverk Järnvägstransporter 2016 kvartal 4.

När och var?

Tid: 09:30, 2017-03-10 Plats: www.trafa.se


Andra generationens TEN-T korridor - arbetsplaner godkända


Den andra generationens arbetsplaner från de 11 europeiska koordinatorerna som blev godkända i december 2016 finns nu...

Jämställdhetsanalys av trender inom transportsektorn


Trafikanalys har i uppdrag att bedriva omvärldsanalys inom transportområdet. En del i detta är att identifiera och beskriva oli...

Transportarbete


Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige utvecklats på sikt.