Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Tåg på bro i sommarlandskap

OTIF, ERA och EU i samarbete

Samarbete mellan OTIF, europeiska järnvägsbyrån och kommissionen har funnits länge inte minst vad gäller reglering om farligt gods och att etablera ett legalt ramverk för rullande material. 

Hittills har samarbetet skett utan officiell status för den europeiska järnvägsbyråns (ERA) samarbete med OTIF (den mellanstatliga organisationen för järnvägstransporter), då detta har skett som support till kommissionen. De tre parterna har nu kommit överens om ett administrativt arrangemang som innebär direktkontakt mellan OTIF och den europeiska järnvägsbyrån, vilket kommer att öka effektiviteten.
För EU innebär ett harmoniserat angreppssätt till regler för järnvägssektorn att järnvägslösningar främjas över EUs gränser och ger nya möjligheter till tillväxt för järnvägstransporter och operatörer.
Färre omkomna i bantrafiken 2016


Under 2016 omkom 14 personer i bantrafiken i Sverige (järnväg, spårväg och tunnelbana). Det är det lägsta antalet omkomna i...

Regeringsuppdrag om ökad kunskap om järnvägstransporter


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att utveckla statistiken om transporter på järnväg. Fokus ska ligga på förbättrad...

Automatiserad kolonnkörning – en lösning för framtiden?


Automatiserad kolonnkörning av långa lastbilar ter sig som en tänkbar framtida utveckling på vägtransportsidan.